X

סוגי עיבוד

לאחר החציבה ניתן לעבד את האבן הגולמית במגוון סוגי עיבודים המשנים את מרקמה ואף את גווניה על פי היישום המיועד לאבן וטעמו של הלקוח.

עיבוד התזת חול

198_st_photo_80370למידע נוסף >

עיבוד טובזה

topלמידע נוסף >

עיבוד ידני

yadלמידע נוסף >

עיבוד כיבוס

206_st_photo_8b9f6למידע נוסף >

עיבוד מברשת

54_st_photo_95a87למידע נוסף >

עיבוד מוטבה

209_st_photo_6e042למידע נוסף >

עיבוד מסמסם

211_st_photo_22cbfלמידע נוסף >

עיבוד תלטיש

213_st_photo_f0953למידע נוסף >

`
בודק...